Coraz to nowe rekordy na rozbudowanym w tym roku Kanale Sueskim

Coraz to nowe rekordy na rozbudowanym w tym roku Kanale Sueskim

Przewóz morski zalicza się do najtańszych, ale i tak bardzo duże znaczenie ma w nim trasa, jaka jest do pokonania. Dziś główna część zagranicznego handlu odbywa się między państwami z Azji a Europą i Ameryką, a bardzo istotną rolę w nim odgrywa Kanał Sueski, łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Oferuje on w tej chwili najlepsze połączenie między Azją i Europą, przez to, że nie ma konieczności opływania kontynentu afrykańskiego zmniejsza przeciętną podróż o blisko 15 dni. Już w aktualnej chwili przez ten kanał płynie około pięćdziesięciu kontenerowców na dobę, co stanowi siedem procent światowego przewozu morskiego. Zarządca kanału, to znaczy egipski rząd ma w planach, że za kolejną dekadę ta ilość ulegnie podwojeniu, a co za tym idzie dużemu zwiększeniu może ulec całościowy udział tej trasy w międzynarodowej spedycji. Takie same plany dotyczą przyszłych przychodów, jakie powinno dać działanie kanału. Władze Egiptu mówią wręcz o kwocie trzynastu miliardów dolarów, w co jednak nie do końca chce wierzyć spora część ekonomistów.

Plany o takim zasięgu biorą się z otworzenia drugiej trasy kanału, co miało miejsce w pierwszej połowie sierpnia. Nowa nitka powstała równolegle do starego kanału, dzięki czemu możliwy się stał ruch w dwie strony, bez konieczności długiego oczekiwania na wolne miejsce. Jego długość to około 35 kilometrów, a powstał wyjątkowo szybko, bo raptem przez dok. Pierwotnie planowano jego budowę na trzy lata, lecz kilkadziesiąt ludzi pracujących podczas jego budowy przyczyniło się do szybkiego zakończenia prac. W chwili obecnej podróż przez kanał powinna trwać około jedenastu godzin, więc jest to znacznie lepiej niż przed uruchomieniem drugiej przeprawy. Kanał już dziś pobija coraz nowsze rekordy, jeśli mówimy o liczbie obsługiwanych statków. Dziewiątego września przeprawiło się nim 70 jednostek mających łączną nośność 4 mln ton, co jest obecnie wyśrubowanym rekordem. Rekordy zwiększają się również jeżeli chodzi o wielkość przepływających okrętów, zarówno od północy jak i od południa na razie największe jednostki to kontenerowce mające nośność 200 tysięcy ton.

Inne wpisy związane z motoryzacją:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top